COOL&HEAT

Centrální řízení klimatizací i topných těles

Je možné ovládat zvlášť každé topné těleso?

Řídíme RETROFITem komplexně vaši stávající topnou a chladící soustavu. Nejvíce energie se zbytečně spotřebuje topením (či chlazením) ve chvíli, kdy se větrá nebo prostor není využíván pracovníky a nikdo nehlídá potřebu vypnutí či regulaci teploty v místnostech/objektu.

RETROFIT topných hlavic a adaptérů klimatizačních ovladačů provádíme v úzké spolupráci s našimi výrobci ze Slovenska /AUSTYN a Izraele /COOLAUTOMATION. Oba partneři představují špičky ve svém oboru a nabízí unikátní patentová řešení, která ve spolupráci s našimi zaškolenými montážními týmy nyní můžeme nabídnout zákazníkům i v ČR.

VÝHODY ŘEŠENÍ

Řízením koncových zdrojů tepla (či chladu) v budovách, získáte přímou kontrolu nad celou soustavou topení (a klimatizace). Hlavní motivací tohoto RETROFITu je řízená úspora v hodnotách i 50 % nákladů s extrémní návratností investice v řádů měsíců.

  • RETROFIT bezdrátový řídící systém pro jakýkoliv typ topných těles či klima. jedn.
  • Není nutné instalovat novou kabeláž
  • Regulace topných těles či chladící jednotky dle nastavených plánů centrálně
  • Řídím dobu topení či chlazení časovými plány, které mohu kdykoli změnit
  • Spořím energii a prodlužuji životnost topných a chladících soustav
  • Ovládám a spravuji přes aplikaci v PC, tabletu a mobilu (Android/iOS)

Případová studie

Realizovali jsme

FORVIA Faurecia Hlohovec SK – RETROFIT větracího a chladícího systému. Instalace podtlakového větracího systému průmyslové haly, instalace lokálního chladícího systému lokálních pracovních míst a instalace řídicího systému AGS, dovedla klienta k celkové úspoře 38 % v oblasti vytápění a 24 % úspoře v oblasti chlazení.

Napište nám

    Poptávané řešení