LIGHTING_CONTROL

Řízené osvětlení Vám ušetří další náklady.

Proč mám řídit světla?

Výměna starých svítidel za LED je první zásadní krok. Abych měl výdaje za svícení pod kontrolou, musím světla řídit pomocí technologie, která ví, kdy které světlo má svítit (případně jakou intenzitou)  a kdy naopak zhasnout. 

A řídím světla správně?

Stává se, že si pod pojmem “řízení světel” představujeme každý něco jiného. Je třeba říct, že “řídit světla” a “řídit světla a mít je pod kontrolou” jsou dva různé pohledy. Mám-li světla pod kontrolou, znamená to, že si mohu být jistý, že každou chvíli svítím kde to je nezbytně nutné.

Synergis Consulting staví veškeré řízení osvětlení na robustní, vyspělé a moderní technologii Casambi, díky které lze řídit nejenom světla, ale také další prvky běžného provozu, jako jsou klimatizace, vytápění, žaluzie, venkovní osvětlení atd.

VÝHODY ŘEŠENÍ

Co mi Lighting Control přinese

 • RETROFIT bezdrátový řídící systém pro jakýkoliv typ a jakéhokoliv výrobce svítidel
 • Nemusím měnit či instalovat novou kabeláž
 • Reguluji intenzitu světla přírůstkem denního světla (luxmetry)
 • Rozsvítím světla pohybovými čidly
 • Řídím jak DALI světla, tak i 0/1 – 10 V 
 • Řídím dobu svícení časovými plány, které mohu kdykoliv změnit
 • Spořím energii a prodlužuji životnost svítidel
 • Ovládám a spravuji svítidla přes aplikaci v PC, tabletu a mobilu (Android/iOS)

Vnitřní osvětlení

 • Kanceláře, haly, sklady, chodby
 • Obchodní jednotky, pasáže, obchodní centra

Venkovní osvětlení

 • Veřejné osvětlení ulic
 • Parkoviště, sportoviště
 • Osvětlení budov

Případová studie

Realizovali jsme

Ve společnosti FORVIA Faurecia Mladá Boleslav vyměnili 8 let stará zářivková svítidla za LED, čímž došlo ke snížení spotřeby energie o 45 %. Ve chvíli, kdy došlo k 6 násobnému zdražení elektrické energie, tzn. 6x vyšším nákladům na svícení 24/7, nasadili naši technologii Lighting Control a začali světla řídit. V kombinaci s luxmetry (denní světlo pronikající světlíky do haly), pohybovými čidly a časovými plány podle směn a vytíženosti výrobních prostor, došlo ke snížení spotřeby elektrické energie o dalších 35%. Návratnost investice po započtení nákladů na instalaci Lighting Control se pohybuje do deseti měsíců.

Napište nám

  Poptávané řešení