PROJEKT OBCE 23/24

světla + řízení + FVE + obecní SW = vše v jednom projektu

Kontaktujte nás

Ve společném projektu s našimi partnery MARBES a GVHS jsme připravili flexibilní dotační projekt pro municipality, který modulárně integruje chytrá řešení pro:

 • Osvětlění
 • Řízení osvětlení
 • Komunitní-sdílenou FVE
 • Inventarizační SW pro obce

Navrhneme – Zkalkulujeme – Vypracujeme projekt – Vyřídíme dotaci – Nainstalujeme

DEFINICE SITUACE – osvětlení

Nejvíce energie se zbytečně spotřebuje svícením ve chvíli, kdy již není potřeba svítit. Ve veřejném prostoru dochází navíc špatnou (či žádnou) regulací osvětlení k navyšování světelného smogu. Na trhu existuje řešení bez soketů pro již vyrobené lampy nebo dodatečné řízení již instalovaných LED těles bez předchozího řízení – toto lze instalovat jako retrofit.

Máme řešení

Integrujeme bezdrátový řídící systém CASAMBI společně s výměnou za LED svítidla, bez nutnosti výměny kabeláže. Úspory přichází s regulací dle přírůstku denního světla a automatizaci provozu dle interaktivní přítomnosti osob. Výsledkem konkrétního projektu je kombinace řízení interiérového svícení a pouličního osvětlení; včetně parkovišť, sportovišť a ostatních veřejných ploch.

Příklady funkcí

Funkčnost systému řízení veřejného osvětlení:

 • Útlumy svícení v čase
 • Bio-dynamické změny barevnosti
 • Integrovaný senzor osvětlení
 • Dynamické řízení v ročním čase
 • Monitoring stavu teploty, stavu ovzduší atd.

Další nástavby systému:

Inteligentní dopravní značky, chytré přechody, kompletní napojení na obecní FVE, vše ve správě jednoho SW (MARBES).

Jak spolupráce probíhá?

1.

Provedeme prvotní nezávaznou konzultaci

2.

Navrhneme konkrétní postup včetně nacenění a výpočtu efektivity pro dotační titul (obvykle přes 90 % investice)

3.

Vznikne řešení na míru dané obce (VO + řízení + FVE + SW)

4.

Provedeme pasportizaci obecního osvětlení a infrastruktury

5.

Otevřeme dotační titul a zajistíme kompletní administrativu projektu

6.

Zrealizujeme dohodnutá řešení (vybrané – viz bod 3)

KOLIK ŠETŘÍTE na VO

Výměna starých svítidel za nové LED svítidla znamená úsporu cca 40 – 45 %. Zavedení automatizovaného systému řízení svítidel přináší další úsporu cca 30 – 40 %. Celkem lze tedy LED technologií s řízeným provozem ušetřit přes 70 % nákladů, což představuje návratnost investice do 18 měsíců i bez dotačního titulu.

V případě zapojení projektu do dotačního programu lze ušetřit celou částku investice.

Případová studie

OBEC: 3.500 obyvatel
NOVÉ VO: ano – výměna ve 2015 za LED osvětlění
ŘÍZENÍ VO: ne
SDÍLENÁ FVE: ne
OBECNI SW: pouze soupis v XLS
CELKOVÁ ÚSPORA: 64%
MÍRA DOTAČNÍ PARTICIPACE: 87%
DOBA REALIZACE: 3M (5M FVE)

ŘEŠENÍ FVE od GVHS

Výstavba FVE na veřejných budovách

Zkušený tým projektantů a pracovníků v terénu zhodnotí vaši soustavu VO nebo nemovitost a navrhnou správnou velikost investice i s ohledem na splnění dotačních podmínek aktuálních dotačních výzev z RES+ a OPŽP. Zároveň mají potřebná oprávnění, zkoušky a certifikace k tomu, aby mohli instalace provádět i v rámci dotačních titulů MPO, SFŽP a Nová Zelená Úsporám, takže vám nehrozí vracení dotace. Disponují vlastními projektanty, specialisty PBŘ a statiky, takže se nemusíte o nic starat ani nemusíte dělat nikomu moderátory.

Příjem žádostí na VO prodloužen v průběžné výzvě

Dotační program z titulu výzvy č. NPO 1/2022 konkrétně Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2 byl prodloužen až do 31.12.2024 s alokací 2,5mld Kč. Pokrývá až 100% uznatelných nákladů na rekonstrukci a obec dostane prostředky Ex Antre po výběru dodavatele, není tedy třeba velkých zásahů do již schválených městských rozpočtů. Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Příjem žádostí na FVE bude prodloužen

Podporu na instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) lze aktuálně získat v rámci programu Modernizačního fondu RES+ č.3 a č.4. , případně na ČOV lze čerpat z titulu OPŽP, Míra podpory je max. 70 % (stanoveny jsou maximální jednotkové náklady). Předpokládá se, že příjem žádostí pro obce bude prodloužen do konce tohoto roku. Dotována je i vynucená rekonstrukce elektroinstalace nebo střechy až do výše ceny samotné FVE.

ŘEŠENÍ SW od MARBES

Software pro pasportizaci veřejného osvětlení

Toto řešení umožňuje přehlednou evidenci prvků veřejného osvětlení, zobrazení umístění všech prvků na mapě a podrobnou evidenci o všech událostech, jako jsou údržba, opravy, revize,…

Základní vlastnosti:

 • evidence prvků veřejného osvětlení a všech souvisejících komponent (například rozvaděčů)
 • zobrazení všech komponent na mapě
 • evidence revizí, událostí a servisních zásahů
 • export vybraných údajů o veřejném osvětlení
 • interaktivní zobrazení všech částí VO formou vyskakovacích oken na mapě
 • podrobná historie všech zapsaných změn:
 • možnost plánování údržby (rozšíření)
 • podpora technika v terénu pomocí mobilní aplikace (rozšíření)
 • modul Dispečink (rozšíření)

SYNERGIS + MARBES + GVHS = SPRÁVNÁ VOLBA

Napište nám

  Poptávané řešení